Waar heb ik recht op?

Verder met mijn studie

Hoe zal mijn werkgever reageren?

Kosten??

Mijn gezin kan niet zonder mij

Wat nu?

Meer informatie?

stuur ons een bericht
of bel ons:

Wat kunt u van ons verwachten?

Ons team van bekwame juristen en medisch adviseurs behartigt op een professionele wijze uitsluitend de belangen van letselschadeslachtoffers. Gesterkt door onze jarenlange ervaring zullen wij de door u geleden en nog te lijden letselschade verhalen op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker.

Daarbij gaan we als het ware tussen u en de aansprakelijke partij (in nette juridische bewoordingen: ‘de wederpartij’) instaan. Alle correspondentie loopt via ons kantoor, zodat u zich in alle rust op het herstel van uw gezondheid kunt richten. Dat brengt al voldoende zorgen met zich mee!

Het is mogelijk dat u door het ongevalletsel uw werk, huishoudelijke taken en/of hobby’s niet meer kunt uitoefenen. In overleg met u, onze medisch adviseur en een door ons ingeschakelde reïntegratie-deskundige, zoeken wij naar mogelijkheden waarbij u deze activiteiten, eventueel op een aangepaste wijze, kunt blijven uitoefenen. Onze dienstverlening is er op gericht u als slachtoffer actief en persoonlijk te benaderen. Indien gewenst, wordt u thuis bezocht. Tijdens de schaderegeling houden wij u natuurlijk geregeld op de hoogte van onze vorderingen.

Keurmerk Letselschade

Aan Maassen & Partners is het Keurmerk Letselschade Expertise toegekend. Dit betekent dat wij bij het uitvoeren van onze werkzaamheden (het behartigen van uw belangen), voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die door de  De Letselschade Raad worden gesteld. Wij houden ons dan ook aan het gestelde in het Keurmerk Reglement Expertise.

Meer informatie hieromtrent is te vinden op de website van: www.deletselschaderaad.nl.

Klachtenregeling

Wat te doen als u een klacht heeft over de wijze waarop uw belangen worden behartigd door ons kantoor? Ondanks al onze inspanningen om uw belangen zo optimaal mogelijk te behartigen, kan het zijn dat u ontevreden bent over bepaalde aspecten van onze dienstverlening. Daarmee wordt bedoeld al datgene dat voor een correcte beroepsuitoefening ter behandeling van uw letselschadeclaim noodzakelijk is. In het bijzonder aangaande:

  • Deskundigheid
  • Zorgvuldigheid
  • Integriteit
  • Helderheid / open communicatie

Indien dit het geval is, adviseren wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de behandelaar van uw dossier. Dat kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Leidt dat niet tot het door u gewenste resultaat, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtenfunctionaris van Maassen & Partners, Letselschade-adviseurs BV te ’s-Hertogenbosch. De klacht zal niet ontvankelijk worden verklaard indien u geen belang heeft bij het onderhavige geschil dan wel indien u zich al heeft gewend voor een oordeel over dit geschil tot:

  • Een andere klachtencommissie danwel een andere geschillenbeslechtende instantie;
  • De Rechter.

Hoe verloopt de klachtenprocedure?
U dient uw klacht schriftelijk en gemotiveerd in bij:
Maassen & Partners Letselschade-adviseurs B.V.
T.a.v. de Klachtenfunctionaris Postbus 3440 5203 DK ’s-HERTOGENBOSCH

U ontvangt binnen twee werkdagen een brief met daarin de ontvangstbevestiging en een samenvatting van de hoofdpunten van uw klacht. Vervolgens voert de Klachtenfunctionaris een onderzoek uit.

Daarbij mag gebruik worden gemaakt van het klachtdossier en kunnen gesprekken gevoerd worden met diverse bij de klacht betrokkenen.

 

Als de afhandeling van uw klacht niet tot een passende oplossing leidt, staat het u vrij u rechtstreeks te wenden tot het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts), Postbus 4231, 3006 AE Rotterdam, (010) 242 85 55, e-mail secretariaat@nivre.nl 

Keurmerk Letselschade Expertise

Aan Maassen & Partners is het Keurmerk Letselschade Expertise toegekend. Dit betekent dat wij bij het uitvoeren van onze werkzaamheden (het behartigen van uw belangen), voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die door De Letselschade Raad worden gesteld. Wij houden ons dan ook aan het gestelde in het Keurmerk Reglement Expertise.

Meer informatie hieromtrent is te vinden op de website van: www.deletselschaderaad.nl.

André Buuts

Al ruim 20 jaren kom ik op voor de belangen van letselschade-slachtoffers. Je kunt als benadeelde in je eentje niet op tegen de expertise die een aansprakelijkheids-verzekeraar inzet. Deze beschikt over dure juristen / advocaten en medisch specialisten om jouw claim te zeer kritisch te beoordelen.
Om een faire schadevergoeding te krijgen, heb je bijstand nodig van iemand die over dezelfde ‘wapens’ beschikt. Als Register Expert Personenschade beschik ik over de juiste juridische kennis en ervaring. Bovendien werkt mijn kantoor samen met gespecialiseerde medisch adviseurs die alleen voor belangenbehartigers werken en dus alleen voor benadeelden.
Dit alles vanuit de grondhouding dat de belangen van deze benadeelden centraal staan.

Zéér ingrijpend

Dat zijn de gevolgen van een ongeval. Zeker als daarbij letsel ontstaat. In één keer bent u aangewezen op hulp van anderen. Werken gaat moeizaam of helemaal niet meer.

U lijdt letselschade en wilt dat deze deskundig wordt verhaald op de aansprakelijke partij.

Dan bent u bij ons aan het goede adres. Het Keurmerk Letselschade garandeert onze deskundigheid én ervaring.

Anouk de Vries

Alweer enige jaren ben ik verbonden aan het kantoor Maassen & Partners als juridisch medewerker. Tijdens mijn studie Rechtsgeleerdheid, specialisatie Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, heb ik mij verdiept in de aansprakelijkheidsleer, ook voor overheidsinstanties.

Het belangrijkste en mooiste aan dit werk vind ik partijen bij elkaar brengen, terwijl de belangen vaak op het oog ver uit elkaar liggen. Voor mij is het belangrijk dat op een persoonlijke en voor onze cliënten op afgestemde wijze schade de schade wordt geregeld. Dit kan naar mijn mening het beste worden bereikt door overleg te zoeken met alle betrokken partijen.

Hierbij komt niet alleen mijn juridische kennis van pas, maar komen ook mijn studie Mediation en onderhandelings-vaardigheden van pas, opgedaan zowel in mijn voorgaande studie Sociaal Juridische Dienstverlening als in de praktijk.

Naast mijn studie en werk sport ik graag, zoals hardlopen, wandelen en tennis. Ook houd ik erg van reizen om kennis te maken met andere landschappen en culturen.

Klachten?

Bij een vraag, een klacht of een dreigend conflict kan elke partij, dus zowel slachtoffers, belangenbehartigers en verzekeraars, in een letselschadedossier contact opnemen met het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad.

De jurist van het Bemiddelingsloket analyseert de zaken, hoort alle partijen aan en geeft advies over een passende conflictoplossing.

Let wel; het Bemiddelingsloket gaat daarbij niet in op de inhoud van de zaak.

Meggie Vennix

Al tijdens mijn studie Rechtsgeleerdheid in Maastricht heb ik mij als vrijwillig juridisch medewerker ingezet bij Slachtofferhulp Nederland. Uiteindelijk heb ik hier vijf jaar als jurist gewerkt. Hier leerde ik dat mensen, ondanks dat ze iets ingrijpends meemaken, toch vaak de veerkracht vinden om hun leven te kunnen oppakken voor zover mogelijk. Dat verdient respect.

Als ik met mijn kennis en kunde betrokkenen na een nare gebeurtenis op een persoonlijke manier juridisch kan bijstaan, zodanig dat er zo min mogelijk zorgen zijn over de financiën, vind ik mijn rol in het letselschadetraject geslaagd. Het slachtoffer kan zich dan bezig houden met waar het echt om gaat, namelijk met het herstel van de gezondheid op alle vlakken zodat weer verder gaan gegaan kan worden met het leven.

Zéér ingrijpend

Dat zijn de gevolgen van een ongeval. Zeker als daarbij letsel ontstaat. In één keer bent u aangewezen op hulp van anderen. Werken gaat moeizaam of helemaal niet meer.

U lijdt letselschade en wilt dat deze deskundig wordt verhaald op de aansprakelijke partij.

Dan bent u bij ons aan het goede adres. Het Keurmerk Letselschade garandeert onze deskundigheid én ervaring.

Hannie Schellen

In al die jaren dat ik secretariële ondersteuning verleen bij Maassen & Partners, is het duidelijk dat betrokkenheid en een luisterend oor vaak net zo belangrijk zijn als alle juridische en financiële aspecten die bij een letselschaderegeling komen kijken.
Uiteindelijk wil een slachtoffer die buiten zijn/haar schuld om bij een ongeval betrokken is geraakt en daarbij letsel oploopt, persoonlijke aandacht voor de problemen die zijn ontstaan.
De goede bereikbaarheid en korte lijntjes binnen ons kantoor waarborgen aandacht voor deze menselijke aspecten in ons werk.

’no-cure-no-pay’

Sommige belangenbehartigers bieden aan slachtoffers een zogenaame ’no-cure-no-pay’regeling aan. Dit is beslist niet nodig.

De redelijke behandelkosten kunnen rechtstreeks verhaald worden op de aansprakelijke verzekeraar. Door een no-cure-no-pay regeling af te spreken, wordt dubbel verdiend; enerzijds door een gedeelte van uw schadebedrag in te houden, anderzijds door te declareren bij de tegenpartij. Niet doen dus!

Anne Lodder

Al sinds mijn studie Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, kom ik op voor belangen van benadeelden, onder meer door middel van mijn vrijwillige dienstverlening bij een Rechtswinkel. De affiniteit met het rechtsgebied letselschade is voornamelijk ontstaan door de aard en ernst ervan. Geen enkele letselschadezaak is hetzelfde, maar iedere zaak is vaak wel ontzettend ingrijpend in het leven van slachtoffers.

In de tijd dat ik als jurist werkzaam ben bij Maassen en Partners heb ik opgemerkt dat slachtoffers het als zeer prettig ervaren wanneer deskundig en op persoonlijke wijze de behandeling van hun letselschadezaak wordt opgepakt. Zodat slachtoffers zich volledig kunnen focussen op het herstel van hun gezondheid. Het letselschadetraject wordt immers vaak als een ‘last’ ervaren. Een betrokken aanpak zal daarbij bijdragen in het verlichten hiervan.

Zéér ingrijpend

Dat zijn de gevolgen van een ongeval. Zeker als daarbij letsel ontstaat. In één keer bent u aangewezen op hulp van anderen. Werken gaat moeizaam of helemaal niet meer.

U lijdt letselschade en wilt dat deze deskundig wordt verhaald op de aansprakelijke partij.

Dan bent u bij ons aan het goede adres. Het Keurmerk Letselschade garandeert onze deskundigheid én ervaring.

mr. Hidia Chafaï – Rhouat

Na mijn studie Rechtsgeleerdheid te Amsterdam met een specialisatie in Financieel Recht, startte ik mijn carrière in het bankwezen. Omdat ik meer wil betekenen voor mensen, heb ik besloten om een carrièreswitch te maken en op te komen voor de belangen van letselschade-slachtoffers.

Als belangenbehartiger haal ik veel voldoening uit mijn werk door letselslachtoffers bij te staan in het juridische letselschadetraject. Door deskundig en transparant contact, waarbij mijn cliënten centraal staan, ontzorg ik letselslachtoffers en streef ik naar een eerlijke en bevredigende afwikkeling van een letselschadezaak.

Klachten?

Bij een vraag, een klacht of een dreigend conflict kan elke partij, dus zowel slachtoffers, belangenbehartigers en verzekeraars, in een letselschadedossier contact opnemen met het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad.

De jurist van het Bemiddelingsloket analyseert de zaken, hoort alle partijen aan en geeft advies over een passende conflictoplossing.

Let wel; het Bemiddelingsloket gaat daarbij niet in op de inhoud van de zaak.

Margriet de Wildt

Na een kleurrijke carrière in diverse branches, variërend van de reisbranche tot accountancy, ben ik al ruim tien jaren werkzaam in het juridische werkveld, onder andere bij een middelgroot advocatenkantoor in Oss.

Bij Maassen & Partners kan ik als Office Manager mijn talenten en vaardigheden goed gebruiken. Met als doel de administratieve en financiële gang van zaken rondom het behartigen van belangen van letselschadeslachtoffers zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Goede bereikbaarheid en het bieden van een luisterend oor aan onze cliënten is van groot belang, zo is mij gebleken.

Het Wielsem 10 | 5231 BW | ’s-Hertogenbosch | 073 – 640 10 90 | info@maassen-partners.nl