Waar heb ik recht op?

Verder met mijn studie

Hoe zal mijn werkgever reageren?

Kosten??

Mijn gezin kan niet zonder mij

Wat nu?

Meer informatie?

stuur ons een bericht
of bel ons:

Wat kunt u van ons verwachten?

Ons team van bekwame juristen en medisch adviseurs behartigt op een professionele wijze uitsluitend de belangen van letselschadeslachtoffers. Gesterkt door onze jarenlange ervaring zullen wij de door u geleden en nog te lijden letselschade verhalen op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker.

Daarbij gaan we als het ware tussen u en de aansprakelijke partij (in nette juridische bewoordingen: ‘de wederpartij’) instaan. Alle correspondentie loopt via ons kantoor, zodat u zich in alle rust op het herstel van uw gezondheid kunt richten. Dat brengt al voldoende zorgen met zich mee!

Het is mogelijk dat u door het ongevalletsel uw werk, huishoudelijke taken en/of hobby’s niet meer kunt uitoefenen. In overleg met u, onze medisch adviseur en een door ons ingeschakelde reïntegratie-deskundige, zoeken wij naar mogelijkheden waarbij u deze activiteiten, eventueel op een aangepaste wijze, kunt blijven uitoefenen. Onze dienstverlening is er op gericht u als slachtoffer actief en persoonlijk te benaderen. Indien gewenst, wordt u thuis bezocht. Tijdens de schaderegeling houden wij u natuurlijk geregeld op de hoogte van onze vorderingen.

Keurmerk Letselschade

Aan Maassen & Partners is het nationaal keurmerk letselschade toegekend. Dit betekent dat wij bij het uitvoeren van onze werkzaamheden (het behartigen van uw belangen), voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die door de  De Letselschade Raad worden gesteld. Wij houden ons dan ook aan het gestelde in het Keurmerk Reglement Expertise.

Meer informatie hieromtrent is te vinden op de website van: www.deletselschaderaad.nl.

Klachtenregeling

Wat te doen als u een klacht heeft over de wijze waarop uw belangen worden behartigd door ons kantoor? Ondanks al onze inspanningen om uw belangen zo optimaal mogelijk te behartigen, kan het zijn dat u ontevreden bent over bepaalde aspecten van onze dienstverlening. Daarmee wordt bedoeld al datgene dat voor een correcte beroepsuitoefening ter behandeling van uw letselschadeclaim noodzakelijk is. In het bijzonder aangaande:

  • Deskundigheid
  • Zorgvuldigheid
  • Integriteit
  • Helderheid / open communicatie

Indien dit het geval is, adviseren wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de behandelaar van uw dossier. Dat kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Leidt dat niet tot het door u gewenste resultaat, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtenfunctionaris van Maassen & Partners, Letselschade-adviseurs BV te ’s-Hertogenbosch. De klacht zal niet ontvankelijk worden verklaard indien u geen belang heeft bij het onderhavige geschil dan wel indien u zich al heeft gewend voor een oordeel over dit geschil tot:

  • Een andere klachtencommissie danwel een andere geschillenbeslechtende instantie;
  • De Rechter.

Hoe verloopt de klachtenprocedure?
U dient uw klacht schriftelijk en gemotiveerd in bij:
Maassen & Partners Letselschade-adviseurs B.V.
T.a.v. de Klachtenfunctionaris Postbus 3440 5203 DK ’s-HERTOGENBOSCH

U ontvangt binnen twee werkdagen een brief met daarin de ontvangstbevestiging en een samenvatting van de hoofdpunten van uw klacht. Vervolgens voert de Klachtenfunctionaris een onderzoek uit.

Daarbij mag gebruik worden gemaakt van het klachtdossier en kunnen gesprekken gevoerd worden met diverse bij de klacht betrokkenen.

 

Als de afhandeling van uw klacht niet tot een passende oplossing leidt, staat het u vrij u rechtstreeks te wenden tot het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts), Postbus 4231, 3006 AE Rotterdam, (010) 242 85 55, e-mail secretariaat@nivre.nl 

Nationaal keurmerk letselschade

Aan Maassen & Partners is het nationaal keurmerk letselschade toegekend. Dit betekent dat wij bij het uitvoeren van onze werkzaamheden (het behartigen van uw belangen), voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die door De Letselschade Raad worden gesteld. Wij houden ons dan ook aan het gestelde in het Keurmerk Reglement Expertise.

Meer informatie hieromtrent is te vinden op de website van: www.deletselschaderaad.nl.

 

André Buuts

Al ruim 20 jaren kom ik op voor de belangen van letselschade-slachtoffers. Je kunt als benadeelde in je eentje niet op tegen de expertise die een aansprakelijkheids-verzekeraar inzet. Deze beschikt over dure juristen / advocaten en medisch specialisten om jouw claim te zeer kritisch te beoordelen.
Om een faire schadevergoeding te krijgen, heb je bijstand nodig van iemand die over dezelfde ‘wapens’ beschikt. Als Register Expert Personenschade beschik ik over de juiste juridische kennis en ervaring. Bovendien werkt mijn kantoor samen met gespecialiseerde medisch adviseurs die alleen voor belangenbehartigers werken en dus alleen voor benadeelden.
Dit alles vanuit de grondhouding dat de belangen van deze benadeelden centraal staan.

’no-cure-no-pay’

Sommige belangenbehartigers bieden aan slachtoffers een zogenaame ’no-cure-no-pay’regeling aan. Dit is beslist niet nodig.

De redelijke behandelkosten kunnen rechtstreeks verhaald worden op de aansprakelijke verzekeraar. Door een no-cure-no-pay regeling af te spreken, wordt dubbel verdiend; enerzijds door een gedeelte van uw schadebedrag in te houden, anderzijds door te declareren bij de tegenpartij. Niet doen dus!

Anne Lodder

Al sinds mijn studie Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, kom ik op voor belangen van benadeelden, onder meer door middel van mijn vrijwillige dienstverlening bij een Rechtswinkel. De affiniteit met het rechtsgebied letselschade is voornamelijk ontstaan door de aard en ernst ervan. Geen enkele letselschadezaak is hetzelfde, maar iedere zaak is vaak wel ontzettend ingrijpend in het leven van slachtoffers.

In de tijd dat ik als jurist werkzaam ben bij Maassen en Partners heb ik opgemerkt dat slachtoffers het als zeer prettig ervaren wanneer deskundig en op persoonlijke wijze de behandeling van hun letselschadezaak wordt opgepakt. Zodat slachtoffers zich volledig kunnen focussen op het herstel van hun gezondheid. Het letselschadetraject wordt immers vaak als een ‘last’ ervaren. Een betrokken aanpak zal daarbij bijdragen in het verlichten hiervan.

Klachten?

Bij een vraag, een klacht of een dreigend conflict kan elke partij, dus zowel slachtoffers, belangenbehartigers en verzekeraars, in een letselschadedossier contact opnemen met het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad.

De jurist van het Bemiddelingsloket analyseert de zaken, hoort alle partijen aan en geeft advies over een passende conflictoplossing.

Let wel; het Bemiddelingsloket gaat daarbij niet in op de inhoud van de zaak.

Mr. Hidia Chafaï – Rhouat, NIVRE-re

Na mijn studie Rechtsgeleerdheid te Amsterdam met een specialisatie in Financieel Recht, startte ik mijn carrière in het bankwezen. Omdat ik meer wil betekenen voor mensen, heb ik besloten om een carrièreswitch te maken en op te komen voor de belangen van letselschade-slachtoffers.

Als gecertificeerde belangenbehartiger haal ik veel voldoening uit mijn werk door slachtoffers bij te staan in het juridische letselschadetraject. Door deskundig en transparant contact, waarbij mijn cliënten centraal staan, ontzorg ik letselslachtoffers en streef ik naar een eerlijke en bevredigende afwikkeling van een letselschadezaak.

Zéér ingrijpend

Dat zijn de gevolgen van een ongeval. Zeker als daarbij letsel ontstaat. In één keer bent u aangewezen op hulp van anderen. Werken gaat moeizaam of helemaal niet meer.

U lijdt letselschade en wilt dat deze deskundig wordt verhaald op de aansprakelijke partij.

Dan bent u bij ons aan het goede adres. Het Keurmerk Letselschade garandeert onze deskundigheid én ervaring.

Margriet de Wildt

Na een kleurrijke carrière in diverse branches, variërend van de reisbranche tot accountancy, ben ik al ruim tien jaren werkzaam in het juridische werkveld, onder andere bij een middelgroot advocatenkantoor in Oss.

Bij Maassen & Partners kan ik als Office Manager mijn talenten en vaardigheden goed gebruiken. Met als doel de administratieve en financiële gang van zaken rondom het behartigen van belangen van letselschadeslachtoffers zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Goede bereikbaarheid en het bieden van een luisterend oor aan onze cliënten is van groot belang, zo is mij gebleken.

’no-cure-no-pay’

Sommige belangenbehartigers bieden aan slachtoffers een zogenaame ’no-cure-no-pay’regeling aan. Dit is beslist niet nodig.

De redelijke behandelkosten kunnen rechtstreeks verhaald worden op de aansprakelijke verzekeraar. Door een no-cure-no-pay regeling af te spreken, wordt dubbel verdiend; enerzijds door een gedeelte van uw schadebedrag in te houden, anderzijds door te declareren bij de tegenpartij. Niet doen dus!

Miranda Velthuis, Bsc

Ik ben van mening dat je mensen het beste helpt door eerst goed naar ze te luisteren. Door goed te luisteren kan ik een beeld vormen van datgene waar je als slachtoffer van een ongeval echt behoefte aan hebt, en kom ik achter de beperkingen waarmee je in het dagelijks leven wordt geconfronteerd. Met die informatie lukt het vervolgens beter om partijen bij elkaar te brengen en duidelijk te maken wat u nodig heeft om de letselschadezaak naar tevredenheid te regelen.

Klachten?

Bij een vraag, een klacht of een dreigend conflict kan elke partij, dus zowel slachtoffers, belangenbehartigers en verzekeraars, in een letselschadedossier contact opnemen met het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad.

De jurist van het Bemiddelingsloket analyseert de zaken, hoort alle partijen aan en geeft advies over een passende conflictoplossing.

Let wel; het Bemiddelingsloket gaat daarbij niet in op de inhoud van de zaak.

Mr. Marie-Louise van Loon

Al vanaf 2005 kom ik op voor de belangen van letselschade-slachtoffers. Om dit op zo goed mogelijke wijze te kunnen doen, heb ik de opleiding tot NIVRE register-expert afgerond.

Ik ben van mening dat het belang van letselschade-slachtoffers wordt geholpen door open en eerlijk met elkaar te communiceren. En je niet in te graven in verschillen van mening maar juist te zoeken naar punten van overeenstemming. Zodat de belangen van onze cliënten centraal blijven staan.

Zéér ingrijpend

Dat zijn de gevolgen van een ongeval. Zeker als daarbij letsel ontstaat. In één keer bent u aangewezen op hulp van anderen. Werken gaat moeizaam of helemaal niet meer.

U lijdt letselschade en wilt dat deze deskundig wordt verhaald op de aansprakelijke partij.

Dan bent u bij ons aan het goede adres. Het Keurmerk Letselschade garandeert onze deskundigheid én ervaring.

Richelle van Aalst

Als ervaringsdeskundige weet ik als geen ander wat belangrijk is voor letselschade-slachtoffers. Je bent vooral bezig met het herstel van je gezondheid. Dan is het fijn als je daar je volledige aandacht op kunt vestigen en je niet teveel bezig hoeft te houden met de juridische kant van jouw zaak.

Bij Maassen & Partners doen we er alles aan om slachtoffers op dat gebied te ontzorgen.

 

Burgemeester Burgerslaan 40 a | 5245 NH | Rosmalen | 073 – 640 10 90 | info@maassen-partners.nl