Waar heb ik recht op?

Verder met mijn studie

Hoe zal mijn werkgever reageren?

Kosten??

Kosten??

Mijn gezin kan niet zonder mij

Wat nu?

Meer informatie?

073 – 6401090

of stuur ons een bericht

Zéér ingrijpend

Dat zijn de gevolgen van een ongeval. Zeker als daarbij letsel ontstaat. In één keer bent u aangewezen op hulp van anderen. Werken gaat moeizaam of helemaal niet meer.

U lijdt letselschade en wilt dat deze deskundig wordt verhaald op de aansprakelijke partij.

Dan bent u bij ons aan het goede adres. Het Keurmerk Letselschade garandeert onze deskundigheid én ervaring.

VERKEERSONGEVAL

 

Wat zijn uw rechten?

Als u betrokken bent geraakt bij een ongeval in het verkeer en er is letsel ontstaan, is het vaak snel duidelijk wie de verkeersfout heeft gemaakt. Deze partij is dan aansprakelijk te houden en dient uw schade te vergoeden.

Maar let op! Ook al lijkt de toedracht glashelder, het is toch verstandig om zo spoedig mogelijk samen met alle partijen op duidelijke wijze een Schade Aangifte Formulier (Europees Schadeformulier) in te vullen en samen te ondertekenen. Noteer ook naam en adresgegevens van eventuele getuigen en vermeld uw letsel.

Het is namelijk aan de schadelijdende (= eisende) partij om aansprakelijkheid aan te tonen.

Welke schade kan worden vergoed?Vector calculator XXL detailed icon

U heeft recht op een vergoeding voor onder andere:

  • Kosten die voortvloeien uit de geneeskundige behandelingen;
  • Extra reiskosten voor bijvoorbeeld bezoeken aan artsen en/of therapeuten;
  • Kosten voor het inschakelen van hulp in de huishouding;
  • Schade die voortvloeit uit het verminderd kunnen deelnemen aan betaalde arbeid;
  • Immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd.

Natuurlijk is dit geen volledig overzicht. Elke persoon lijdt zijn eigen, unieke schade. Het regelen van letselschade is dan ook maatwerk! Dan dient u echter wel goed beslagen ten ijs te komen! Er wordt van u verlangd dat u aantoont welke schade u lijdt door het ongeval. En dat deze schade voortvloeit uit uw betrokkenheid bij het ongeval.

Deskundige behartiging van úw belangen

Red bicycle helmet

Na bekomen te zijn van de eerste schrik realiseert u zich dat er veel geregeld moet worden. Hoe wordt het verder geregeld in het huishouden? Wie vangt de kinderen op, kookt het eten, maakt het huis schoon en onderhoudt uw tuin? Wie neemt er contact op met uw werkgever? Hoe wordt het vervoer geregeld? En, niet onbelangrijk, worden uw kosten vergoed?

Allemaal vragen die op u af komen die samen te vatten zijn onder de noemer: Wie regelt mijn letselschade?

Dat is bij ons in goede handen. Goed opgeleid en een rijke ervaring van ruim 15 jaren zorgen ervoor dat uw belangen door ons optimaal worden behartigd. Zodat u de verzekeraar met gelijke wapens tegemoet kunt treden. We zijn niet voor niets een kantoor dat het nationaal keurmerk letselschade draagt.

Wij voeren namens u de correspondentie met de aansprakelijke verzekeraar en brengen samen met u de schade in kaart. Niet van achter ons bureau maar het liefst samen met u, bij u thuis.

En oh ja, aan dossiernummers doen wij niet. Uw naam noemen volstaat!

Onze kosten worden verhaald op de aansprakelijke partij

Juridische dienstverlening is niet goedkoop. Gelukkig heeft de wetgever bepaald dat de aansprakelijke partij onze redelijke kosten dient te vergoeden. Ze vormen namelijk een onderdeel van uw schade.

Daarom volstaan wij met het verhalen van onze kosten op de verzekeraar. En garanderen bij u géén kosten in rekening te brengen. Dat zetten we zwart op wit!

BEDRIJFSONGEVAL

 

Belangrijk om te weten

Als werknemer wordt door u door de wetgever beschermd tegen onveilige werkomstandigheden die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Of zoals het in het Burgerlijk Wetboek staat:
De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Indien u betrokken bent geraakt bij een ongeval tijdens de uitoefening van uw werk, bestaat er dus een grote kans dat u uw werkgever met succes aansprakelijk kunt stellen. Omdat deze vrijwel altijd een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, hoeft uw relatie met uw werkgever / leidinggevende niet onder druk komen te staan. Uw werkgever zal blij zijn dat hij u kan helpen. Deze regel geldt overigens ook in de meeste gevallen voor ZZP’ers die in opdracht werken van een bedrijf.

De eerste stappen

Direct na het ongeval is maar één ding belangrijk: zo spoedig mogelijk de juiste medische behandelingen laten plaatsvinden.

Daarna is het echter van groot belang dat u informeert bij uw werkgever of deze de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft ingeschakeld. In de meeste gevallen is dit namelijk een verplichting. Voor u is belangrijk dat een onafhankelijke instantie een deugdelijk onderzoek verricht. Dit helpt enorm bij het voeren van de aansprakelijkheidsdiscussie.

Voorts is het belangrijk om zo spoedig mogelijk juridische hulp in te schakelen. De verzekeraar van het bedrijf kan maar het beste zo snel mogelijk aansprakelijk gesteld worden.

Deskundige behartiging van úw belangenbedrijfsongeval

Het nationaal keurmerk letselschade is aan Maassen & Partners toegekend. Wij houden ons dan ook aan het gestelde in het Keurmerk Reglement Expertise. Voor meer informatie kijk op De Letselschade Raad.

Allemaal vragen die op u af komen die samen te vatten zijn onder de noemer: Wie regelt mijn letselschade? Dat is bij ons in goede handen. Goed opgeleid en een rijke ervaring van ruim 15 jaren zorgen ervoor dat uw belangen door ons optimaal worden behartigd. Zodat u de verzekeraar met gelijke wapens tegemoet kunt treden.

Wij voeren de correspondentie met de aansprakelijke verzekeraar en brengen samen met u de schade in kaart. Niet van achter ons bureau maar het liefst samen met u, bij u thuis.

En oh ja, aan dossiernummers doen wij niet. Uw naam noemen volstaat.

Onze kosten worden verhaald op de aansprakelijke partijAbhacken

Juridische dienstverlening is niet goedkoop. Gelukkig heeft de wetgever bepaald dat de aansprakelijke partij onze redelijke kosten dient te vergoeden. Ze vormen namelijk een onderdeel van uw schade.

Daarom volstaan wij met het verhalen van onze kosten op de verzekeraar. En garanderen bij u géén kosten in rekening te brengen. Dat zetten we zwart op wit!

 

ANDERE OORZAKEN

 

Ongeval met dierenhond bijt man

Voor een ongeval waarbij een dier schade toebrengt aan zaken of personen, is de bezitter van dit dier in principe aansprakelijk tenzij hij/zij anderszins kan aantonen. Dit betekent dus dat u in dergelijke gevallen vaak met succes een beroep kunt doen op een vergoeding van uw schade. Het is dan wel goed om bij de bezitter van het dier na te vragen of hij een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.

Medische fouten image_foto_4_597

Helaas gaat er bij het behandelen van gezondheidsproblemen wel eens iets mis. Met vaak ernstig letsel of nog erger tot gevolg. Om te kunnen beoordelen of een arts en/of therapeut verwijtbaar heeft gehandeld, dient onze medisch adviseur op basis van voldoende informatie een advies te geven.

Ondeugdelijke producten

Als er zich bij u letsel ontstaat vanwege een product dat niet voldoet aan de eisen die u er onder normale omstandigheden aan mag stellen, kunt u de schade verhalen op de producent of importeur. Deze materie laat zich niet gemakkelijk in een paar zinnen uitleggen. Wij adviseren u dan ook in voorkomende gevallen contact op te nemen met ons kantoor. Aan de hand van een gedetailleerde beschrijving kan dan worden beoordeeld of het indienen van een claim zinvol kan zijn. Hieraan zijn overigens geen kosten verbonden voor u.

KostenVector calculator XXL detailed icon

Voor die gevallen waarbij het vooraf moeilijk is in te schatten of aansprakelijkheid is aan te tonen, zijn wij genoodzaakt per geval afspraken te maken over vergoeding van onze kosten. Neem daartoe gerust, geheel vrijblijvend, contact op met één van onze deskundigen. Zij zullen u haarfijn informeren over de diverse mogelijkheden.

Burgemeester Burgerslaan 40 a | 5245 NH | Rosmalen | 073 – 640 10 90 | info@maassen-partners.nl

Wilt u contact?

Bel ons tijdens kantooruren op  073 - 6401090 

 

of whatsapp ons tijdens kantooruren op 0644331657

Bedankt voor uw interesse